Політика конфіденційності

При реєстрації заповненні форм зворотного зв’язку на сайті https://markmedia.agency/
Користувач (фізична особа) приймає рішення про надання своїх персональних даних Адміністратору і дає згоду на їх обробку Адміністратором відповідно до принципів, з метою і способами, зазначеними в цьому документі (далі – Політика).
У разі відмови Користувача надати запитувані персональні дані, реєстрація на сервісі не проводиться.

1. Загальні положення
1. Користувач надає Адміністратору право вчиняти дії по обробці персональних даних як з використанням засобів автоматизації, в тому числі в мережі інтернет, так і без їх використання.
2. До таких дій відносяться: збір, запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передача (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення і знищення персональних даних.
3. Користувач погоджується забезпечити точність, достатність, а в необхідних випадках і актуальність представлених Адміністратором Персональних даних по відношенню до цілей їх обробки.

2. Склад оброблюваної інформації
До складу оброблюваної інформації входить:
1. Персональна інформація, що надається Користувачем самостійно, включаючи: ім’я, адреса електронної пошти та інші дані.
2. Інформація про дії Користувача на сайті.

3. Цілі обробки персональних даних
1. Метою обробки персональних даних Користувача є належне виконання зобов’язань Адміністратором перед Користувачем в рамках Угоди, яка укладається між Адміністратором та Користувачем.
2. Користувач погоджується з тим, що Адміністратор має право використовувати його персональні дані в цілях:
3. запобігання випадкам шахрайства та інших зловживань, а також для розслідування таких випадків;
4. проведення статистичних та інших досліджень, на основі знеособлених даних;
5. вирішення спорів, збору відгуків та виявлення несправностей;
6. поліпшення якості роботи сайту, зручності його використання і розробки нового функціоналу.

4. Принципи обробки персональних даних
Дії Адміністратора здійснюються на основі таких принципів:
1. Законна і справедлива основа обробки персональних даних.
2. Обробка персональних даних відповідно до конкретних, заздалегідь визначеними і законними цілями.
3. Недопущення об’єднання баз даних, що містять персональні дані, обробка яких здійснюється з метою, несумісних між собою.
4. Відповідність змісту і обсягу персональних даних заявленим цілям обробки.
5. Точність, достатність, актуальність і достовірність персональних даних.
6. Законність технічних заходів, спрямованих на обробку персональних даних.
7. Розумність і доцільність обробки персональних даних.
8. Зберігання персональних даних не довше, ніж того вимагають цілі їх обробки або протягом терміну згоди Користувача.
9. Оброблювані персональні дані підлягають знищенню або знеособлення після досягнення цілей обробки, або в разі втрати необхідності в досягненні цих цілей.

5. Обробка персональних даних
1. Адміністратор робить обробку персональних даних за згодою Користувача як своїми силами і засобами, так і з залученням третіх осіб.
2. Обробка персональних даних Користувача починається з моменту їх отримання.
3. Збір персональних даних здійснюється наступними способами:
1. Надання персональних даних їх суб’єктами при заповненні відповідних форм на сайті.
2. Автоматичний збір інформації про Користувача за допомогою технологій і сервісів: веб-протоколи, файлів “cookie”, веб-позначки, які запускаються тільки при введенні Користувачем своїх даних.
4. Зберігання і використання персональних даних:
1. Персональні дані Користувача зберігаються виключно на належним чином захищених електронних носіях і обробляються з використанням автоматизованих систем, за винятком випадків, коли неавтоматизована обробка персональних даних необхідна відповідно до законодавства.
2. Адміністратор при обробці персональних даних Користувача забезпечує використання баз даних, що знаходяться на території України.
3. Термін зберігання персональних даних Користувача на сервері Адміністратора становить тридцять шість (36) місяців з моменту їх отримання.
5. Передача персональних даних. Адміністратор не передає персональні дані третім особам без згоди Користувача, за винятком випадків, коли така інформація є загальнодоступною або передача здійснюється:
1. Для забезпечення дотримання вимог законодавства України, попередження, припинення незаконних дій Користувача і захисту законних інтересів Адміністратора і третіх осіб.
2. За запитом державних органів при дотриманні законодавства.
3. Постачальникам послуг з метою виконання зобов’язань за відповідним договором, при дотриманні ними умов обробки персональних даних, закріплених в Політиці.
6. Блокування персональних даних. Адміністратор залишає за собою право тимчасово припинити обробку персональних даних (за винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних).
7. Знищення персональних даних. Персональні дані Користувача можуть бути знищені Адміністратором в разі:
1. наявності загрози безпеки сайту;
2. порушення Користувачем положень Угоди;
3. за запитом Користувача, спрямованого на адресу електронної пошти адміністратора.

6. Права Користувача
1. Користувач має право на отримання інформації про обробку персональних даних про нього, в тому числі містить:
1. підтвердження факту обробки персональних даних;
2. правові підстави обробки персональних даних;
3. мети і приємним Адміністратором способи обробки персональних даних;
4. відомості про осіб, яким можуть бути розкриті персональні дані на підставі договору з Адміністратором або відповідно до законодавства
5. інші відомості, передбачені законодавством
2. Користувач може відкликати згоду на обробку персональних даних, написавши Адміністратору по електронній пошті anna@m-r.net.ua

7. Обов’язки Адміністратора
1. Надавати Користувачу на його прохання інформацію, що стосується обробки його персональних даних або надати Користувачеві обгрунтовану відмову.
2. Вживати заходів, необхідні і достатні для забезпечення виконання обов’язків, передбачених законом
3. На вимогу Користувача уточнювати оброблювані персональні дані, блокувати або видаляти, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки.
4. У разі відкликання Користувачем згоди на обробку персональних даних припинити їх обробку і знищити персональні дані в строк, що не перевищує тридцяти днів з дати надходження зазначеного відкликання, за винятком випадків, коли обробка може бути продовжена відповідно до законодавства.

8. Обмеження дії Політики
1. Дія Політики поширюється виключно на Сервіс, і не застосовується до інших сайтів.
2. Користувач зобов’язаний розумно і відповідально підходити до розміщення власних персональних даних в межах Сервісу. Адміністратор не несе відповідальності за дії третіх осіб, які отримали доступ до персональних даних Користувача з вини останнього.

9. Прикінцеві положення
1. Текст Політики розроблений відповідно до чинного законодавства
2. Адміністратор має право вносити зміни в текст Політики. При внесенні змін до актуальної редакції вказується дата останнього оновлення.
3. Політика представлена російською мовою і може бути надана Користувачу для ознайомлення англійською мовою. У разі розбіжності російськомовної версії Політики і версії на іншій мові, застосовуються положення російськомовної версії Політики.